Monitoring psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska za rok 2016

24.07.2017

Vypracovali: Doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.   -   Prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

V poradí piata správa odborníkov z Asociácie čistiarenských expertov Slovenska podporená NMCD, popisuje výsledky získané v roku 2016 z analýz odpadových vôd a výskyt vybraných typov legálnych, ilegálnych drog, ich metabolitov, nových typov psychoaktívnych látok.

https://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentID=1317