VÝSKUM

Železany sú v súčasnosti skúmané ako možná zelená technológia, ktorá by mala byť schopná účinne dezinfikovať napríklad nemocničné vody. Okrem toho majú schopnosť oxidovať aj mikropolutanty. Ich samotná výroba sa realizuje v laboritóriu prof. Hiveša a doc. Gála na FCHPT STU v Bratislave.

Prvé analýzy ilegálnych drog a psychoaktívnych liečiv z odpadových vôd na Slovensku boli realizované v roku 2013 na troch modelových čistiarňach odpadových vôd (ČOV) - ČOV Vrakuňa, ČOV Petržalka a ČOV Piešťany (na obrázku z ľava prof. Bodík, doc. Mackuľak a Dr. Škubák).

Moderné liečivá sú nenahraditeľným prostriedkom pri liečbe, rekonvalescencii a zachovaní kvality života mnohých pacientov. Avšak ich neopodstatnené indikovanie alebo častá nadspotreba vedie k prieniku týchto látok do životného prostredia, čím sa stávajú potenciálnou hrozbou pre celú biosféru (štatisticky priemerný obyvateľ Slovenska skonzumuje...

Nanomateriály a nanotechnológie celkovo nám v dnešnej dobe ponukajú množstvo rôznych aplikácií hlavne v medicíne. Naší cieľom je však aj výskum v oblasti dopadu nanomaterialov na rôzne zložky životného prostredia či vývoj nových typov nanomateriálov, ktoré by nám uľahčili napríklad čistenie odpadových vôd z nemocníc.

© 2017 Worlds Collide. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!