PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE ČISTENIA 

21.07.2017

Environmentálne priaznivé technológie využívajúce silné oxidačné postupy sú napríklad :

  • ozonizáciu,
  • ultrazvuk,

  • fotokatalýzu,

  • Fentonovu reakciu,
  • využitie železanov či elektrochemickú oxidáciu.

Je však potrebné uvažovať aj o biologických postupoch akým sú aplikácie enzýmov či vodných rastlín. Tieto technológie bývajú finančne menej náročné ako Fentonova reakcia či aplikácie železanov.

Vývoj a apalikácie nových technológií je finančne náročné. Často krát je preto potrebná spolupráca hlavne na nadnárodnej úrovni či spolupráca s firmami hlavnev oblasti čistenia vôd.

Na spodnom obrázku je model domovej čistiarne (firma Aquatech s.r.o.) z novou technológiou využita bórom dopovaných diamantových elektród (laboratórium Ing. M. Vojsa, PhD.). Projekt prebiehajúci na FEI je zameraný hlavne na odstraňovanie mikropolutantov ako sú pesticídy, liečivá, drogy a tiež je schopný účinne dezinfikovať odpadovú vodu.

© 2017 Worlds Collide. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!