POVRCHOVÉ VODY

Povrchové vody - sú tvorené vodou bystrín, potokov, riek, rybníkov, jazier a priehradných nádrží.  Povrchová voda je tvorená vodou pochádzajúcou z atmosferickej a podzemnej vody. Podľa laboratórnych analýz povrchové vody delíme do tried čistoty vody:

I. trieda: Voda je veľmi čistá,

II. trieda: Voda je čistá,

III. trieda: Voda je znečistená,

IV. trieda: Voda je veľmi znečistená,

V. trieda: Voda je mimoriadne znečistená.


zdroj: SHMU a https://dtonline.sk/galeria/3001/29827


© 2017 Worlds Collide. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!