Analyzuj Slovensko !

NIEČO O NÁS

Náš výskum je zameraný hlavne na výskyt a správanie sa liečiv a drog v životnom prostredí

Náš vedecký tým je súčasťou Oddelenia environmentálneho inžinierstva (OEI) na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Tu sa realizuje aj náš monitoring a aplikovaný výskum v oblasti:

  • • progresívne postupy a technológie čistenia odpadových vôd,
  • • stanovenie, separáciu a odstraňovanie špecifických polutantov  životného prostredia (vybraných organických zlúčenín, drog, liečiv a pod.).


MRKNI ČO A KDE ANALYZUJEME

V súčasnosti analyzujeme odpadové, povrchové a pitné vody po celom Slovensku.

Z hľadiska odpadových vôd každoročne monitorujeme na výskyt liečiv a drog vyše 1,5 milióna Slovákov napojených na kanalizáciu.

Viac o našej práci v sekcii výskum a o nás

ČO VŠETKO ROBÍME

Monitorujeme v súčasnosti viac ako 30 drog, 80 liečiv a 20 ich metabolitov v odpadových a povrchových vodách. Zaujíma nás aj výskyt rezistentných baktérií nielen v odpadových vodách, ale aj v naších riekach.

ČO NÁS ZAUJÍMA


Analýzy mikropolutantov sú nekončiacou úlohou.

Stále sa objavujú v životnom prostredí nové mikropolutanty, alebo sa zistí, že tie ktoré nie sú až tak nebezpečné, sa rozpadajú v prostredí na oveľa toxickejšie. Preto chceme naše analýzy rozširovať aj ďalej, napríklad o hormóny, pesticídy či ich rozkladné produkty...

© 2017 Worlds Collide. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!