PITNÉ VODY

Slovensko a pitná voda

Slovensko získava pitnú vodu z podzemných a povrchových zdrojov. Percentuálne je to asi 80 % pitnej vody získanej z podzemných vôd a okolo 20 % z povrchových. Povrchové zdroje sú hlavne vodárenské nádrže a vody získané z tokov. Povrchové vody sa v porovnaní s podzemnými vodami obvykle vyznačujú nižšou mineralizáciou, vyššími koncentráciámi nerozpustených látok a kyslíka, malým obsahom oxidu uhličitého, nižšou koncentráciami železa a mangánu, ale vyššou koncentráciou organických látok. Počet mikroorganizmov v povrchovej vode v porovnaní s podzemnými vodami je podstatne vyšší. Povrchové vody, ktoré sa používajú na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sa vždy upravujú, aby kvalita upravenej vody spĺňala požiadavky na kvalitu pitnej vody.

Dospelý človek by mal denne vypiť 2 až 3 litre vody, no v závislosti od klimatických podmienok a fyzického zaťaženia aj 5 litrov a viac.

Iná je situácia so špecifickou spotrebou vody pre domácnosti, ktorá od r.1990 má stále klesajúci trend. V r.1990 dosahovala hodnotu 192,2 l/ob./deň, v r.2000 to bolo 120,8 l/ob./deň, o ďalších 10 rokov v r.2010 poklesla až na 83,4 l/ob./deň a v r.2013 bolo zaznamenané zníženie už pod hranicu hygienického minima (80 l/ob./deň), keď dosahovala iba 78,7 l/ob./deň. Táto hodnota stále klesá.


https://vedanadosah.cvtisr.sk/slovensko-je-krajina-kvalitnej-pitnej-vody 

© 2017 Worlds Collide. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!