VÝSKUM PRE ŠTUDENTOV

Našou snahou je šíriť povedomie o ochrane životného prostredia aj medzi mladou generáciou výskumníkov

Čo ponúkame ...

Možnosť zapájať sa do projektov zameraných na toxicitu mikropolutantov v životnom prostredí.

Skúmať vývoj nových typov nanomateriálov, ktoré je možné následne využívať v oblasti dezinfekcie vôd či v medicíne pri liečbe tumorov.

Zaoberať sa monitoringom spotreby drog a liečiv na základe analýzy odpadových vôd.

kontakt: mackulakt@azet.sk alebo laboratórium 711 (blok B)

© 2017 Worlds Collide. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!